Menu Luk

Kurser

LOKAL- OG PRAKSISORIENTERET
UDDANNELSE AF MENTORER
Mentor?
Mentor var i græsk mytologi en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig, efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt.
 
 
Hvad er mentorordningen?
Mentorordninger er de senere år blevet et populært redskab både på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. På private og offentlige arbejdspladser bruges mentorer til alt fra instruktion, oplæring og fastholdelse.
Mentorordningen – hvorfor?
Der er flere gode grunde til at etablere en mentorordning. Ved at give nye medarbejdere en mentor sikrer man en hurtigere og mere effektiv introduktion og oplæring, ligesom brug af en mentor kan imødekomme eventuelle udfordringer og være med til at fastholde nyansatte. Mentorordningen kan gøre det muligt for virksomheden eller institutionen at rekruttere bredere, fordi det giver mulighed for at ansætte personer, som kræver ekstra støtte for at fungere optimalt på arbejdspladsen. Det viser sig, at firmaer der benytter mentorordningen har et godt arbejdsmiljø og profiterer af denne i såvel den nye som den faste medarbejderstab.
Hvorfor blive mentor?
At fungere som mentor for en anden person er både udfordrende og lærerigt. Den erfaring, dine medarbejdere får gennem mentorrollen, kan give ny inspiration og bruges i mange andre sammenhænge. Medarbejderne får mulighed for at arbejde udviklingsorienteret – og ikke mindst får de mulighed for at gøre en positiv forskel for et andet menneske.
Hvad er mentors opgave?
Mentors opgave er først og fremmest at tage godt imod den nye medarbejder og hjælpe vedkommende på plads i virksomheden. Som mentor står man ikke alene med denne opgave – både ledelse, kolleger og jobkonsulent skal hjælpe til og tage del i opgaven. Men som mentor spiller medarbejderen en central rolle i forhold til den nye, og vil sandsynligvis blive den person, der følger den nye medarbejder tættest. Det kan være, at den nye medarbejder har brug for ekstra støtte til det faglige, eller at han eller hun skal hjælpes lidt for at falde til i det sociale liv på arbejdspladsen. Det kan også være en flygtning eller indvandrer, der har problemer med det danske sprog, og som derfor har brug for en mentor, der kan hjælpe med at forklare tingene flere gange og mere grundigt end ellers.
Hvad er kursets indhold?
Der vil blive focuceret på en undervisning med et indhold der umiddelbart kan omsættes i den nye mentors dagligdag, og der vil blive taget udgangspunkt i de lokale arbejdsmarkedsforhold. Kursisten vil blive ført gennem selve forberedelsen inden mentorordningen går i gang. Herefter starten når den nye medarbejder møder på arbejdspladsen og så endeligt forløbet undervejs og selve afslutningen på mentorforholdet.
Kurset afholdes over to dage med to undervisere.
Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, gruppearbejde og plenum og er præget af en handlingsorienteret og praksisnær tilgang.
Kursisten er blevet undervist i:
  • Samtale- og kommunikations-modeller – aktiv lytning og feedback
  • Mentors rolle – rammer og opgaver
  • Den svære samtale – træning i at få det sagt
  • Omfanget af mentors ansvar
  • Dannelse af mentor-netværk
  • Succes-kriterier
  • Konflikthåndtering – indsigt i konflikters opståen, udvikling og håndtering med en praktisk tilgang
  • Samarbejdsmuligheder/-former med Jobcenter i Kommunen