Menu Luk

Rådgivning/Coaching

Supervision
Der tilbydes tilrettelagte forløb med understøttende supervison for grupper eller enkeltpersoner. Det kan være faglig sparring og/eller personlig udvikling.
Forløbet vil være præget af en faglig og personlig udvikling mellem supervisor og supervisand med vejledning, konkret praksis, gensidig sparring, og fagrettet teori.
Vi har alle vores model af verden – dvs. at vi ser og oplever verden fra vores egen synsvinkel. Ved at få indblik og forståelse for andres tankesæt og forestilling, kan vi øge fagligheden og handlemulighederne i forhold til de konkrete udfordringer, den enkelte står med i arbejdssituationen.
Jeg vil have fokus på:
– Konkrete problemstillinger
– Den proffesionelle problemløsning
– Opgaveløsning
– Træning af færdigheder
– Overvejelser omkring ansvar, valg, værdier og mål
– Relationsarbejde
– Dialog med udveksling af ideer og tanker
Coaching i Virksomhedscenter-konceptet
Kom godt i gang!
Har din kommune behov for bistand og sparring til opstart eller drift af virksomhedscentre, kan vi tilbyde konsulent-bistand i alt fra at udarbejde samarbejdsaftaler med virksomheder, coaching i forhold til implementeringen i Jobcentret og til selve driften af virksomhedscentret.
Virksomhedscenterkonceptet
Vi vil uddybe, begrunde og sikre at jobkonsulenter og ledere er ”klædt på” til at alle aspekter er gennemarbejdet:
  • Hvad er grundtanken med virksomhedscentre?
  • Hvad indeholder konceptet?
  • Hvilke typer af virksomhedscentermodeller findes der?
  • Og hvilke rammer gælder for oprettelse af et virksomhedscenter?
  • Hvad er formålet med den virksomhedsrettede indsats?
  • Hvordan er rammer og kontraktforhold
  • Arbejdsgange og organisering
  • Driften af virksomhedscentret – som løbende sparring/rådgivning
  • Hvilke resultater har forsøget foreløbigt vist?
Spring de første ”skarpe sten” over
Træk på vore erfaringer gennem de sidste fire år og kom bedre i gang med konceptet. Opsøgning og udvælgelsen af virksomhederne/institutioner er en forudsætning for at komme godt i gang. Selve tilgangen, formen og måden skal være klar og tydelig. Derudover vil en skærpet focus på egne arbejdsgange og organisering i Jobcentret lette processen. Så snart driften er påbegyndt, vil der også være mange ”tips” der vil lette arbejdsdagen for de involverede jobkonsulenter og sagsbehandlere.
Tilrettelæggelse af kursus-indhold
Vi vil i høj grad tage hensyn til lokale forhold og sikre en praksisorienteret tilgang. Selve forløbet vil blive aftalt individuelt med det enkle Jobcenter i respekt for de erfaringer der allerede er gjort. Vi vil målrette coaching’en og træde ind hvor behovet netop er størst.